uznemums3

Organizējot mācības viena uzņēmuma ietvaros, vairāk uzmanības iespējams pievērst to jautājumu un praktisko uzdevumu risināšanai, kas ir aktuāli tieši Jūsu uzņēmumā.

Korporatīvās mācības ir viens no vispopulārākajiem apmācību veidiem uzņēmumos.  Ar šo treniņu palīdzību var sasniegt lielu efektu, jo visa komanda saņem zināšanas un iemaņas no viena kompetenta avota, stiprina komandas garu un saliedē to, kopīgi izvirzīto uzdevumu risināšanai un mērķu sasniegšanai. Šīs mācību programmas tiek speciāli pielāgotas konkrēta uzņēmuma vajadzībām, jo tiek apzināta iekšējā situācija, struktūra, vajadzības, pieprasījums un citi specifiski jautājumi. Šāda veida mācības uzlabo uzņēmuma konkurences spējas, paaugstina uzņēmuma kopējās kompetences un sniedz papildus motivāciju darbiniekiem.

Korporatīvās mācības var apvienot ar atpūtu, sporta pasākumu un citu izklaides pasākumu organizēšanu. Daudzi uzņēmumi izvēlas šāda veida treniņus organizēt neformālā vidē- viesu namā, pilī, atpūtas centrā u.c., bet tik pat labi tas var notikt organizācijas telpās.

Korporatīvo mācību jomā strādāju kopš 2007.gada. Esmu vadījusi dažāda veida mācības gan komandai, gan skolas personālam, gan studentiem, gan vienā jomā strādājošai grupai.

 

Iespējamās tēmas:

Komandas sadarbības treniņš

Atjauno savus iekšējos resursus

Relaksācijas nodarbības

Kreativitāte. Attīsti sevī radošās spējas

Mobings un tā novēršana

Klausīšanās prasmes

Dusmu pārvaldīšanas treniņš

Izdegšana. Kā atjaunot savus iekšējos resursus

Laika menedžments

Stresa menedžments

Komunikācijas prasmju attīstīšana

Konfliktu risināšana

Kā arī piedāvāju izstrādāt kursu par jebkuru ar psiholoģiju saistītu tēmu